گفتگو در باره فیلم آرگو

برنامه “از واشینگتن با شهره عاصمی” از تلویزیون اندیشه

گفتگوی شهره عاصمی با تقی مختار منتقد فیلم در مورد فیلم آرگو

برنامه “از واشینگتن با شهره عاصمی” از تلویزیون اندیشه. from Iran e Ma TV on Vimeo.

این برنامه چهارشنبه ها ساعت 2:00 بعداظهر و تکرار آن سه شنبه ها  ساعت 4:00

صبح به وقت غرب آمریکا از تلویزیون اندیشه پخش می شود.

info@iranematv.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!