اعدام؛ “ارزش” اسلامی

اعتراض رئیس قوه قضائیه آیت الله صادق آملی لاریجانی به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، احمد شهید:

موضوع مورد اشاره این گزارش درباره اعدام‌ها در ایران تعرض به قوانین اسلامی است که نه‌تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای اسلامی وجود دارد و درواقع ارزش‌های اسلامی تمام مسلمانان جهان است، اما جای سوال این است که چرا تنها به ایران فشار می‌آورند و با دیگران کاری ندارند.”

بنابر آمار، نسبت به جمعیت، نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیرۀ ٣۴ سال حاکم بر ایران و ایرانی ننگ مقام اول اعدام در جهان را دارد.

به عبارت دیگر؛ حاج آقا رئیس عراقی زادۀ قوۀ قضائیه در ضمن گفتن دروغ (تقیه) شاخدار “مطلقا اعدامی سیاسی نداریم” در دفاع از ٣۴ سال اعدام بلا انقطاع ایرانیان، که شامل قربانیان کم سن و سال میشود، اعدام را “ارزش اسلامی” اعلام میکند.

سئوال:

آیا انسان کُشی، اعدام، برای اسلام ارزش است؟

آیا این سیرجانی ها ضد ارزش اسلامی هستند:

وای اگر از پس امروز بود فردایی!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!