خریدار خانه

ما

یک خانواده پنج …(میلیون) … نفره هستیم

پراکنده پس از انفجار خانه پیشین

در جستجوی یک خانه بزرگ محتاج به بازسازی

برای اجاره یا اجاره برای خرید،

در جنوب غربی آسیا، ترجیحا

روی فلاتی واقع شده، نزدیک به شهرهای سبز،

بیابان های وسیع، مکان های تاریخی،

و برخوردار از دو دو استخر شنا :

یک خزر در شمال،

یک فارس در جنوب .

 

خانه باید برخوردار باشد از

یک سالن ورودی امن

اتاق نشیمن نامحدود هوادار

اتاق های خواب با

حریم خصوصی تضمینی،

آشپزخانه ای روشن

با یک واحد ظرف شوئی کارآمد

سطوح منطقی کار ، و یک اطاق مطالعه

با کتابخانه ای که هرکتابی را

نگهمیدارد .

 

ترجیحا

مناسب زنهاست

با دسترسی به دموکراسی اینترنتی،

آزادی بی سیم و بی واهمه همه جا ،

عدالت اجتماعی دیجیتال،

و حقوق بشر با کیفیت بالا .

 

با این حال

در صورت نیاز

 

خواهیم ساخت

در تمام اتاق های آن

پنجره های بزرگ روشن

برای حقوق برابر زنان

و هر گروه اجتماعی دیگر،

پاره خواهیم کرد

پرده های حجاب اجباری را

و عوض خواهیم کرد

رنگ تیره دیوار قانون شریعت را

که روح خانوار را خفه میکند .

 

تعمیر خواهیم کرد

انسداد لوله کشی باستانی را

ترمیم خواهیم کرد بالکن اهمال شده فردا را

باغچه تشخیص مراقبت نشده اش را

از علف های هرزه پاک خواهیم کرد

و بخش تاریک خانوارمان را

روی بوم هائی نقش خواهیم کرد

که دیوارهای سپید راهروها را

تزئین کنند تا ما را

نسبت به خودمان

هشدار دهند .

 

بهایی کمی بالاتر از

قیمت روز خواهیم

پرداخت اگر

تهویه هوای پاک

گنجانده شود.

با تشکر.

 

©آزاده آزاد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!