فردا وزیردر مجلس باید مسئول حادثه اردوی راهیان نور را معرفی کند

همانطور که اطلاع دارید خانواده ها مجبورند که فرزندشان را به این اردوها بفرستند در حالیکه آموزش و پرورش هیچ مسئولیتی برای این حوادث نمی پذیرد.آیا نباید وزیر آموزش و پرورش پاسخگو باشد؟
ما فردا در کمیسیون سوابق این سفر را بررسی می کنیم و آقای وزیر هم حتما باید نسبت به ادعاهایی که دارند پاسخگو باشند و فرد مسئول را معرفی کنند.متاسفانه این درس برای دانش آموزان اجباری است در حالیکه هیچ اردوی دانش آموزی نباید اجباری باشد و دانش آموزان باید با میل و رغبت بروند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!