کارپردازان انگلیس در ایران: ٤٧ – خاندان قراگوزلو

 

در این قسمت به معرفی خاندان قراگوزلو می پردازیم

قراگوزلو ­ها یکی از طوایف مهم قزلباش بودند و در قرن هشتم در اراضی شام و سوریه ساکن بودند؛ اصل این خاندان از ناحیه ترکستان بود؛ پس از تسلط مغول بر مناطق اسلامی، تیمور فرمان داد تا این خاندان به سرزمین ترکستان بازگردند؛ با این حال برخی از افراد این خاندان به نزدیک همدان آمدند و در آنجا ساکن شدند و به تدریج توانستند صاحب املاک و اراضی شوند و حتی در زمان دولت­های زند و قاجار صاحب قدرت و ثروت فراوانی شدند؛ به حدی که برخی از بزرگان این طایفه هنگام پیروزی آقا محمد قاجار بر لطفعلی زند سهم بسزایی بر تاسیس این خاندان داشتند و پس از تشکیل سلسله قاجار، این طایفه نزد شاهان قاجار ارج و قربی پیدا نمودند. به همین جهت توانستند بر همدان و اطراف آن به طور کامل تسلط یابند و صاحب اموال و آبادی­های فراوانی در این محدوده گردند. حتی توانستند با دختران شاهان قاجار ازدواج نمایند و پادشاهی را داماد طایفه خود گردانند. علی­ خان ناصرالملک دختر فتحعلیشاه قاجار را به عقد خود درآورد و امیرمفخم نیز با دختر مظفرالدین شاه ازدواج نمود
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43803

ابوالقاسم خان قرا‌گوزلو معروف به ناصرالملک نیز از رجال سیاسی دوره ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه و احمدشاه بود. وی مدتی حکمران کردستان بود، در دوره اول مجلس شورای ملی وزارت مالیه را بر عهده‌داشت و در اواخر عمر رئیس ایل قاجار و پیش از رسیدن احمدشاه به سن قانونی نایب ‌السلطنهٔ ایران بود
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9

بزرگ این خاندان ، عبدالله امیر نظام همدانی قراگوزلو بود و از اعتبار بسیاری در اواخر قاجار برخوردار بود. سه پسر وی، حسینقلی، منصورعلی و محتاجعلی هریک توانستند در کشور برای خود اسم و رسمی برپا کنند. خود عبدالله ملقب به امیر نظام شد؛ حسینعلی به ساعدالسلطنه ملقب گردید و منصورعلی نیز به سردار اکرم معروف شد. خاستگاه این خاندان به ایل بزرگ قراگوزلو در همدان می­رسد. به همین جهت از خاندان­های بزرگ حکومتگر در ایران به حساب می­آمدند و نزد شاهان قاجار و پهلوی دارای اعتبار بودند. خاندان بزرگ قراگوزلو از جمله هفده خاندان بزرگ کشور بودند که در هر دوره باید نماینده­ای در مجلس داشته باشند و یا وزیری در دولت از این خاندان در کشور انتخاب گردد
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43803

 ميرزا ابوالقاسم خان قراگوزلو معروف به ناصرالملك
ميرزا ابوالقاسم خان قراگوزلو، ملقب به ناصرالملك، از رجال مشهور ايران در اواخر قاجاريه در چنين روزي در سال ۱۳۰۶ در گذشت. او در دوره امير كبير آموزش ديد و در دانشگاه آكسفورد انگلستان تحصيل كرد و دردوران ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه، محمد علي شاه و احمد شاه جزو رجال كشور به حساب مي آمد. وي در دوران ناصرالدين شاه لقب «مشير حضور» داشت و هنگامي كه پدر بزرگش، محمود خان قراگوزلو در گذشت، شاه لقب او را كه ناصرالملك بود به ميرزا ابوالقاسم داد. وي چندي بعد حاكم ولايت همدان و رئيس طايفه قراگوزلو شد. ناصرالملك در دوران محمد علي شاه و پس از قتل اتابك اعظم صدارت يافت اما مدتي بعد شاه بر سر مسئله تصميم مجلس بر كاستن از بودجه دربار و غائله اي كه از حمله طرفداران شاه به مجلس پديد آمد، نسبت به او بدگمان شد و قصد هلاكش را كرد.
سفارت انگلستان پا در مياني كرد و ناصرالملك جان خود را برداشت و عازم تبعيد در فرنگ شد. پس از استبداد صغير،  عزل محمد علي شاه و درگذشت عضدالملك (نايب السلطنه احمد شاه) مجلس شوراي ملي ناصرالملك را به نيابت سلطنت منصوب كرد. در ماجراي اولتيماتوم روسيه براي عزل مورگان شوستر- مستشار مالي كه مجلس براي سامان دادن به وضع كشور استخدام كرده بود- ناصرالملك به پيشنهاد صمصام السلطنه صدراعظم دستور انحلال مجلس را داد؛ زيرا مجلس با وجود خطر اشغال پايتخت به دست قواي روسيه، حاضر به عزل شوستر نبود. پس از انحلال مجلس، ناصرالملك چندي قدرت بي مهاري به دست آورد و به گفته ملك الشعراي بهار «با كمال خشونت با احزاب و احرار رفتار مي كرد.» به نظر مي رسد عمر سياسي ميرزا ابوالقاسم خان با رسيدن احمد شاه به سن قانوني و انجام مراسم تاجگذاري پايان يافت. وي در علوم عربي، تاريخ، ادبيات و سياست چيره دست بود
http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1382/821004/news/akhar.htm

ناصر الملک سیاستمداری‌ مأیوس از ترقیات ملک و ملت بود. وی در اکسفورد به عضویت فراماسونری‌ پذیرفته شد و تا درجه استادی در لژ بیداری ایرانیان پیشرفت کرد و مورد احترام میرزا ملکم خان بوده و مدال جی-سی-ام-جی را از دولت انگلیس دارا بود
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/15536/1034/text

ناصرالملک چهارسال نایب‌السلطنه ایران بود. گاهی در لندن و زمانی در تهران به امور رسیدگی می‌کرد . سر انجام چند روز قبل از آغاز جنگ جهانی اول ، بار سنگین سلطنت را بر دوش احمدشاه که سن ۱۸ سالگی رسیده بود گذاشت و با وصول مطالبات گذشته خود به انگلستان رفت
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9

سردار اکرم امیری قراگوزلو
منصورعلی قراگوزلو معروف به سردار اکرم فرزند حاج عبدالله امیر نظام همدانی در سال ١٣١٢ ه.ق برابر با ١٢٧٣ ه.ش در شهر همدان متولد شد. وی در سال ١٣٢٥ ه.ق به همراه برادرش محتاج علی برای تحصیل به فرنگ رفت و پس از بازگشت با دختر دوم وثوق­الدوله ازدواج نمود و از وی صاحب دو دختر شد. پس از اینکه پدرش عبدالله به امیرنظام ملقب گشت، لقب قبلی وی یعنی سردار اکرم به منصورعلی رسید. سردار اکرم در سال ١٣٢٠ ه.ش به حاکمیت شهر همدان برگزیده شد. وی از حامیان و نوکران انگلیس به حساب می­آمد. مفتون همدانی درباره وی چنین سروده است:
گر که شد سردار اکرم حکمران، از انگلیس
نوکرانش را تو بنما ، شهردار ای آسمان
جمله می­دانند ، او بر انگلستان نوکرست
کُشت ما را ، تا که یابد اعتبار ای آسمان
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43803

غلامحسین امیری قراگوزلو
فرزند محتاجعلى خان امیر ارفع فرزند عبداللَّه خان امیرنظام همدانى مالك بزرگ، در سال ١٢٨٨ ش در همدان متولد شد. تحصیلات ابتدائى و متوسطه را در همدان باتمام رسانید و زبان انگلیسى را فراگرفت. سپس براى ادامه تحصیلات عالى عازم لبنان گردید و در كالج آمریكائى بیروت تحصیلات خود را در رشته‏ى حقوق ادامه داد و دانشنامه گرفت. پس از بازگشت به ایران، در شركت نفت ایران و انگلیس استخدام شد و مراحل ترقى را در آن شركت پیمود و از مدیران شد.
در انتخابات دوره‏ى شانزدهم مجلس شوراى ملى به نمایندگى از حوزه انتخابیه همدان انتخاب گردید. دوره‏ى شانزدهم مجلس شوراى ملى از ادوار پر سر و صداى تاریخ پارلمان ایران است و در همین دوره بود كه  مجلس رأى به ملى كردن صنعت نفت داد. امیرى قراگوزلو یكى از طرفداران طرح ملى شدن نفت بود. در دوره‏ى هفدهم نیز كاندیداى مجلس شد ولى در نهایت انتخابات همدان متوقف و رأى به بطلان آن صادر شد و طبعاً وى به شركت نفت بازگشت. در سال ١٣٣١ حسنعلى خان امیرنظام عموى وى درگذشت و سرپرستى موقوفات كبوترآهنگ بعهده او قرار گرفت و در احیاء ابنیه وقف از جمله ساختن بیمارستان و مدرسه سهم زیادى بعهده داشت
http://www.rasekhoon.net/mashahir/Show-118982.aspx
 
غلامحسین امیری قراگوزلو در اوایل انقلاب به خاطر برخی اعمال و حضور در لژ فراماسونری محاکمه شد؛ ولی پس از مدتی تبرئه گشت. غلامحسین امیری قراگوزلو در سال ١٣٨٠ ش. در سن ٩٢ سالگی در تهران درگذشت
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43803

 

تصاویر

ابوالقاسم خان قره‌گوزلو معروف به ناصرالملک

غلامحسین امیری قراگوزلو
http://www.kashancenter.com/Upload/Image/Arianteam_com_1390-12-2-0-51-46.jpg

 کارپردازان انگلیس در ایران : قسمت ٣٢ – قسمت ٣٣  –  قسمت ٣٤ – قسمت ۳۵ – قسمت ٣٦ – قسمت ٣٧ – قسمت ٣٨ – قسمت ٣٩ – قسمت ٤٠ – قسمت ٤١

نظر شما چیست؟

xxxxxxxxxx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!