رحیمی: جمشید بسم الله، اخلالگر بازار ارز دستگیر شد

معاون اول رییس‌جمهور گفت: قیمت‌های ارزها صوری بوده و کار رسانه‌های دشمن و
یا شخصی به نام جمشید بسم‌الله است که می‌گویند روی چهارپایه می‌ایستد و
قیمت ارز را تعیین می‌کند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!