آغاز کار دادگاه اعدامهای دهه شصت

مرحله دوم دادگاه مردمی رسیدگی به اعدام زندانیان سیاسی ایران در دهه شصت خورشیدی، در شهر لاهه هلند آغاز شده. به گفته برگزار کنندگان در آن سالها هزاران نفر بدون محاکمه عادلانه اعدام شدند.    

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!