اخباروگزارشات کارگری3آبان ماه1391

اخباروگزارشات کارگری3آبان ماه1391

akhbarkargari2468@gmail.com

– محکومیت حکم زندان فعال کارگری پدرام نصرالهی

– تجمع کارگران مخابرات همدان در اعتراض به تحمیل قرارداد پاره‌وقت

– ادامه اعتصاب کارگران سد آزاد(بنیر) وابسته به شرکت جهاد توسعه

– تجمع اعتراضی کارگران شرکت پیمانکاری سازه صنعت کاران طبس مقابل اداره کار شهرستان طبس

– اعتصاب رانندگان تاکسی در سنندج

– اخراج 25 کارگران کارخانه توحید پلاستیک اردکان یزد

– حقوق هاي ۳۰۰هزار توماني پرداخت نشده و پاداش هاي ميلياردي

– جان باختن2راننده درتهران

– مرگ15کارگربراثرحوادث کاردرکردستان طی سه ماهه دوم سال جاری

– هزاران کارگر خودروسازی فورد شغل خود را از دست می دهند

– اعتراض اسپانیایی‌ها به بودجۀ ریاضتی دولت در سال آینده

– کارگران مهاجر در روسیه به شکل جارو ترسیم شدند محکومیت حکم زندان فعال کارگ…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!