حضور زنان برای تماشای والیبال مردان ممنوع اعلام شد

با دستور حراست وزارت ورزش و امور جوانان جمهوری اسلامی حضور زنان در
استادیوم‌های ورزشی برای تماشای مسابقات والیبال مردان «تا اطلاع ثانوی»
ممنوع اعلام شد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!