ذبح شتر در ترکمن صحرا

با فرا رسیدن عید قربان ذبح شتر صبح امروز جمعه در ترکمن صحرا برگزار شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!