علی اکبر ولايتی در آمريکا چه می کند؟

. خبرهای عجيبی از تحرکات حاکميت در مراوده با آمريکا
به گوش می رسد. گفته می شود که علی اکبر ولايتی مشاور رهبری در امور بين
الملل به ايالات متحده سفر کرده و در تلاش برای برقراری باب مذاکره مستقيم
بين ايران و آمريکا است. شنيده شده که حسين طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه
نيز در اين سفر، ولايتی را همراهی می کند. اما اين سفر از ديد افکار عمومی
مخفی نگه داشته شده و رسانه های رسمی حتی اخبار اخير رسانه های بين المللی
درباره مذاکره مستقيم ايران و آمريکا و واکنش های دو طرف به آن را نيز
چندان پوشش نداده اند. چرا حاکميت درباره حضور اين افراد در آمريکا و علت
آن توضيحی به افکار عمومی نداده است؟ آنها در آمريکا چه می کنند؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!