«عید پاک» و آگوست استریندبرگ

سال ۱۳۶۶ که ترجمه نمایشنامه «عید پاک» در ایران منتشر شد، تنها معدودی از
آثار استریندبرگ به فارسی برگردانده شده بود. «عید پاک» اما در این میان
کیفت متفاوتی از استریندبرگی که به فارسی می‌شناسیم را به ما نشان
می‌دهد….
استریندبرگ شخصیت پیچیده‌ای داشت:
«یک‌بار انتشار جلد نخست از مجموعه داستان دو جلدی‌اش با عنوان «ازدواج»
اتهام ارتداد را برایش به ارمغان آورد. زود هم تبرئه شد، اما در دادگاه، نه
در کلیسا. آنقدر کار‌ها کرده و حرف‌ها زده بود – و چقدر هم صریح – که
کلیسا جواز دفنش را فقط به یک شرط صادر کرد: ساعت هشت صبح که خیابان‌ها
خلوت باشد،

…ترجمه نمایشنامه «عید پاک» نوشته یوهان آگوست استریندبرگ به ترجمه اکبر فلاح زاده، تهران آبان ۱۳۶۶

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!