مصائب سگ مشدی

“جواني که به اتهام نگهداری و همراه داشتن يک سگ در مشهد دستگير شده بود به تحمل ۶ماه زندان محکوم شد.

به گزارش خراسان، تازه دامادی که در يکی از مناطق معروف واقع در غرب مشهد يک قلاده سگ را با خود در خيابان ها همراه ميکرد و بدين ترتيب سلامت بهداشتی و روانی شهروندان را به مخاطره می انداخت، توسط ماموران انتظامی دستگير و برای سير مراحل قانونی به مراجع قضايی معرفی شد. جوان مذکور که جرم مشهودی را مرتکب شده بود ….”

اینکه حفاظت از سلامت بهداشتی و روانی شهروندان که از اوجب واجبات است و البته در نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره وظیفه مأموران انتظامی میباشد موضوع مورد نظر این چند سطر نمیباشد.

سئوال:

آیا “نگهداری و همراه داشتن یک سگ” بیشتر به سلامت بهداشتی و روانی شهروندان صدمه میزند یا قطع اعضاء سالم بدن، شلاق زدن و آویزان کردن انسانها از جرثقیل در ملاء عام؟

آیا حیوان دوستی ” ضامن آهو” در مشهد که سگ هم در آن روایت حضور دارد دروغ است؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!