مرگ بر ما که گفتیم “مرگ بر شاه”

شاه و پدرش سر جمع ۵ هزار نفر رو تو ۵۰ سال سلطنت کشتند، ولی‌ انقلاب موجب مرگ ۵۵۰ هزار شد.

شاه و پدرش و همه فک و فامیلش ۷ میلیارد دلار دزدیدند، ولی‌ خامنه‌ای و مجتبی رسیده‌اند به ۷۰ میلیارد.

زمان شاه کسی‌ جرات نمیکرد چراغ قرمز رو رد کنه، ولی‌ حالا از چراغ سبز هم باید با صلوات رد شی.

زمان شاه تو هر ۱۰ تا خونواده یه معتاد پیدا میشد؛ حالا تو هر خانواده‌ای ۱۰ تا مبتلا ‌ست.

پاسپورت شاهنشاهی رو که رو میکردی بهت حال میدادند؛ پاس اسلامی اگه آتیش هم بگیره کسی‌ روش نمی‌ شاشه!

ریال شاهنشاهی حکم دلار رو داشت؛ اسکناس خمینی از کاغذ توالت هم ارزون تره!

تو فرودگاه مهرآباد پیاده می‌شدی بوی گل و سبزه میومد؛ کون خمینی انگار داره تو فرودگاه جدید میگنده.

شاه ادعای امامت نداشت ولی‌ لااقل انسان بود؛ اینا به هیچ بنی بشری رحم نمیکنند.

زمان شاه از ایرون که خارج می‌شدی دلت می‌گرفت؛ حالا به ایران اسلامی که میرسی‌ عنت میگیره!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!