ایران و خلبانان دلیر اسرائیل

اگرچه جزئیات شبیخون هوایی هنوز منتشر نشده و به احتمال زیاد هیچگاه نخواهد شد؛ ولیکن بنا بر اظهارات احمد بلال عثمان، وزیر اطلاعات سودان، حمله چند روز پیش به زرادخانه ای در حومه خارتوم، پایتخت آن کشور، که منجر به نابودی کارخانه شده توسط نیروی هوایی اسرائیل صورت گرفته است.

با اینکه عثمان محصولات کارخانه را “تسلیحات عادی و نرمال” مینامد، ولیکن بنا بر اطلاعات منتشر شده توسط گروه های مخالف رژیم دیکتاتوری سودان و دیگران، زرادخانه متعلق به سپاه پاسداران نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره و در کار تولید موشک های دوربُرد و دیگر از ایندست تسلیحات تهاجمی میبوده است.

چند نکته:

– با سرنگونی قریب الوقوع رژیم بعثی های جانی در سوریه، راه تغذیۀ تسلیحاتی تروریستهای حزب الله در لبنان و حماس در نوار غزه بروی نظام نکبت بسته خواهد شد و تنها از طریق سودان و صحرای سینا میتوانند به سرپا نگاهداشتن جانیان دست آموز ادامه دهند.

– اسرائیل بارها نشان داده که در راستۀ حفظ بقای خود و در نطفه خفه کردن فاجعه نتنها اطلاعات دقیق دارد، بل، در کنار تکنولوژی پیشرفته خلبانان زبده و شجاع هم دارد.

– انکار خطر فاجعه حملۀ هسته ای از سوی نظام نکبت مسلمین فایده ندارد، ولیکن، حمله نظامی چارۀ کار نمیباشد. کشور اسرائیل که دوست تاریخی و استراتژیک ایران و ایرانی است باید خویشتنداری کرده و به تحریم ها زمان بیشتری بدهد تا کمر رژیم را بشکنند و به ایرانیان امکان دهند تا کلیت حاکمیت نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره را بازنشسته کنند.

تبریک

پ.ن. عمر حسن احمد البشیر، دیکتاتور سودان و متحد نظام نکبت، تحت تعقیب بین المللی برای جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی است.

مقاله رضا تقی زاده را از دست ندهید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!