شاه به شدت دلش میخواست شبیه مصدق باشد

دکتر «داریوش همـایون» (۵ مـهر ۱۳۰۷ در تهران-۸ بهمـن ۱۳۸۹ در ژنو) | روزنامـه‌نگار و سیاست‌مـدار ایرانی بود | وی در آغاز حکومـت «محمدرضا پهلوی» و در زمان نخست وزیری «دکتر محمد مـصدق» از فعالان سیاسی و از اعضای حزب «سومکا» بود | در زمـان نخست وزیری «جمـشید آمـوزگار» | «وزیر اطلاعات و جهانگردی» و «سخنگوی دولت» بود

تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان‌های «فیروزبهرامـ» و «ابن سینا» | و دورهٔ مـتوسطه را در دبیرستان‌های «البرز» و «دارایی» به پایان رساند | با دریافت مدرک دیپلمـ | به استخدامـ وزارت دارایی در آمد و سپس دورهٔ کار‌شناسی و دکترای حقوق را در دانشگاه تهران به پایان رساند | فعالیت‌های سیاسی خود را در سال ۱۳۲۰ و همزمـان با جنگ جهانی دوّمـ و اشغال ایران آغاز کرد و با ازدواج با «هما زاهدی» دُخ‌تر سپهبد زاهدی (بانیِ کودتایِ ۲۸ مُرداد) و خواهر «اردشیر زاهدی (وزیر خارجه و اعضاء بانفوذِ خاندان سلطنت) گام بلندی در نزدیکی به حکومت پهلوی برداشت

داریوش همـایون بنیانگذار اصلی روزنامـه» آیندگان «در ۲۵ آذر ۱۳۴۶ است | روزنامـه آیندگان به عنوان اولین روزنامه سراسری صبح ایران | به لطف نوآوری‌های همـایون و به همت روزنامه‌نگران حرفه‌ای توانست تا جای خود را به عنوان یک رسانه مُهمـ و رقیب جدی برای» کیهان «و» اطلاعات «باز کند
وی در سال ۱۳۵۷ دستگیر و به زندان دژبان مـنتقل شد | با حمـله انقلابیون به زندان وی توانست که همـراه با زندانیان دیگر بگریزد | اندکی بعد به فرانسه رفت و به اپوزیسیون پیوست | وی از بنیادگذاران» حزب مشروطه ایران «بود

 داریوش همایون (وزیر اطلاعات) | انگارۀ ذهنی شاه

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!