برنامهریزی برای ۱۱۱۷

Continued hunger strike

بارها در باره روزنامه نگار اسیر و شجاع، مهدی محمودیان، مطالبی تقدیم شده، برای نمونه در اینجا.

خبر جدید:

“یک هزار و ۱۱۷ زندانی تنها در رجایی‌شهر منتظر اجرای حکم اعدام هستند. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار زندانی، در نامه‌ای که از این زندان نوشته ضمن اعلام این خبر گفته است که ۱۴ نفر از زندانیان به دلایل سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم شده‌اند.

به گفته‌ی آقای محمودیان نزدیک به هزار نفر از زندانیان رجایی‌شهر به حبس ابد یا احکام بالای ۲۰ سال محکوم هستند.

مهدی محمودیان اولین روزنامه‌نگاری بود که درباره وقایع بازداشتگاه کهریزک اطلاع‌رسانی کرد. وی به اتهام اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

جمعیت “فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران” با انتشار گزارشی از “برنامه‌‌ریزی برای اعدام‌های گسترده در زندان رجایی شهر” خبر داده است.”

نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره با قتل عام هزاران زندانی در دوران نخست وزیری سید میرحسین موسوی خامنه، عملاً ثابت کرده که در قتل مردان، زنان و کودکان ایرانی، حتی در ابعاد ارتکاب جنایت علیه بشریت اغماضی در کارش نیست.

هر روز ایرانیان بر سر دار میروند و اکنون صحبت از قتل عام دیگری است.

ای که دستت میرسد کاری بکن!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!