اوباما یا رامنی؟

برنامه”از واشینگتن با شهره عاصمی” از تلویزیون اندیشه

از واشینگتن با شهره عاصمی از تلویزیون اندیشه.(انتخابات آمریکا)1 from Iran e Ma TV on Vimeo.

گفتگوی شهره عاصمی با احمد تقوایی

shohrehtvshow@hotmail.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!