شهوت رانی نسرین ستوده

از عجيب ترين و شنيع ترين اقدامات نامبرده در زندان كه نشان دهنده بی‌پروايی اين عنصر ضد انقلاب در بهره‌گيری از روش‌های كثيف و ضداخلاقی مي‌باشد، مطرح نمودن درخواستی از يكی از كاركنان زندان بوده و در همان جا تهديد مينمايد، در صورت عدم اجابت خواسته‌اش، ادعا خواهد كرد كه قصد تجاوز به وی را داشته‌اند! و بلافاصله اين تهديد را عملي نموده و آن ادعا را مطرح مي‌سازد….”

در طول ٣۴ سال حاکمیت نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره؛ رذالتی وجود خارجی ندارد که حضرات علیه ایرانیان بکار نگرفته باشند، نیست، اگر هست بگویید.

از طلب کردن پول فشنگ برای قتل عزیز اعدام شده تا پرداخت “مهریه” برای عروس کردن فرزند “باکره” قبل از قتل توسط مأموران، تجاوز جنسی به مردان، زنان و کودکان ایرانزمین، شلاق و قطع عضو و آویزان کردن از دار و درخت و جرثقیل در ملاء عام.

به عبارت دیگر؛ آنانی که چنین سابقه ای دارند، هر تهمتی بزنند، ولو عین حقیقت باشد، بجز افزودن بر عزت و حقانیت شخص مورد هدف قرار گرفته، نتیجه دیگری ندارد.

بنابر این؛ میفرمایید بانو نسرین ستوده در حالت اسارت و اعتصاب غذا، حشری است، باشد، چون طعمۀ شما شده، حتماً از آب زلال چشمه هم پاک و منزه تر است.

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!