ایرانیان قدر نشناس

سربار ملت ایران و نور چشمی خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر ، حاج آقا سید حسن نصرالله خان، رئیس تروریستهای حزب الله لبنان که معرف حضور مبارکتان هست. برای تجدید خاطره این فرمایش حاجی نصرالله را اول مزه مزه کنید تا بعد فرموده با مزه تر جدیدش تقدیم شود:

“در ايران امروز چيزی به نام تمدن پارسی پيدا نمی شود. آنچه در ايران هست تمدن اسلامی است”

حال کردید، نون ایرانی را هلف هلف میخوره و از ایندست حرفها میزنه، این هم تازه از تنور درآمده:

“احساس می کنم جوانان ایرانی آن‌قدر که ما قدر ولی عصر مسلمین جهان حضرت آیت‌اله خامنه‌ای را می‌دانیم، نمی‌دانند.”

به عبارت دیگر؛ وقتی پامنبری چیزی مثل نصرالله باشه، حتماً باید حضرت “ولی عصر مسلمین جهان” هم چیزی مثل جانی بالفطره آسید علی باشه.

حیف از ایران و ایرانی که شده بازیچه دست اینان، حیف.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!