چلاندن نسرین

بارها دربارۀ زندانی سیاسی، بانو نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که به جرم دفاع از موکلین خود از دو سال پیش در اسارتگاه اوین اسیر است مطالبی تقدیم شده؛ آخرین در اینجا.

اکنون قریب به ١٨ روز است که بانو ستوده بدلیل انواع قانون شکنی ها،  منجمله تبعیض های غیرقانونی با وی در ملاقات با دو کودکش، اعتصاب غذا کرده و شوربختانه سلامتی او در خطر جدی قرار گرفته است. 

خبر جدید:

” ممنوعیت سه هفته‌ای ملاقات ستوده با خانواده‌اش از سوی شورای انضباطی زندان اوین گرفته شده است. دلیل این تصمیم اعلام نشده است.”

بانو ستوده، شجاعتی رشک برانگیز، اراده ای قوی و  جثه ای ضعیف دارند. حضرات نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره بدانند که مسئول مستقیم سلامتی همۀ اسرای ایران منجمله بانو ستوده هستند و اعمال آنان از چشم دنیای آزاد پنهان نیست.

 روز ماجرایی هم هست و دادگاه لاهه؛ میشنوید عمله های ظلم خدایگان علی آقا رهبر مستقر در اسارتگاه اوین؟

تبریک

پ.ن. اخیراً پارلمان اروپا جایزۀ سالانۀ حقوق بشری [آندره] ساخاروف برای “آزادی اندیشه” را به بانو ستوده و فیلمساز نامی ایران، آقای جعفر پناهی اهدا کرد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!