آفریدگار

 

همه جا ، شاهد و ناظر به جهان باشی ، ‌تو
چشم و بینائی_ این عالم هستی ، از توست

 

مظهر_ صبر و تحمل ، به زمان باشی ، ‌تو
دل شکیبائی_ این عالم هستی ، از توست

 

ضامن_ بخشش و نیکی و وفا باشی ، ‌تو
عشق و شیدائی_ این عالم هستی ، از توست

 

حامی_ کوشش و پاکی و صفا باشی ‌، تو
جهد و پویائی_ این عالم هستی ، از توست

 

علم_ پایندگی_ نظم_ فلک ، از بنیا د
کا ر _دانائی_ این عالم هستی ، از توست

 

غرش_ موج ز دریا و غزل خوانی_ باد
شور و غوغائی_ این عالم هستی ، از توست

 

رویش_ سبزه و شادابی_ گل ، وقت_ بلوغ
جان شکوفائی_ این عالم هستی ، از توست

 

نور_ خورشید و زرافشانی_ آن گوی_ فروغ
پر‌تو آرائی_ این عالم هستی ، از توست

 

دکتر منوچهر سعادت نوری

 

بر گرفته از مجموعه سروده های امید و آرزو

About this Blog

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!