نقدی:10 كیلو طلاجایزه كسی كه كشوری جنایتكارترازآمریكارا معرفی كند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان تاکید کرد: از همین جا اعلام می‌کنم که به هر مورخی که بتواند تا سال ۱۴۰۰ ثابت کند که کشوری جنایتکار‌تر از آمریکا وجود دارد به عنوان جایزه ده کیلوگرم طلا خواهیم داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!