آزار جنسی توسط زنان در ایران

هشت زن زندانی سیاسی که از هفته گذشته در اعتصاب غذا به سر می‌برند، روز یک‌شنبه ۱۴ آبان در دیدار با خانواده‌های خود تصریح کرده‌اند که از سوی زندانبانان زن مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

ماموران زندان به بازرسی بدنی زندانیان پرداختند و به این نیز قانع نشدند، از زنان زندانی خواستند تا کاملا برهنه شوند، بنشینند و دستگاه جنسی خود را در معرض بازدید زندانبانان قرار دهند.

این معاینه داخلی نیز اما تنها محدود به معاینه نماند و با آزار و توهین همراه شد.”

به عبارت دیگر؛ زنانی هستند که در نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره که در آن زنان شهروند درجه دو محسوب میشوند و تحت ظلم مضاعف قرار دارند، در سرکوب و آزار جنسی همجنسان خود با عمله های ظلم مرد همراهی میکنند.

پس از سرنگونی کلیت نظام مسلمین؛ درمان بیماری این زنان سادیسمی باید از یاد نرود.

تبریک

پ.ن تعداد بانوان اسیر سیاسی در اعتصاب غذا بیشتر از هشت نفر است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!