اخباروگزارشات کارگری15آبان ماه1391

– کارگران صنایع پلاستیک پگاه باچه مشکلاتی دست به گریبانند!

– ثابت ماندن حق مسکن کارگران طی 7سال گذشته

– اخراج نیروهای شرکتی استانداری گیلان

– پرونده نیروهای شرکتی در وزارت نیرو بسته شد

– تصادف خونین ومرگبارميني‌بوس حامل كارگران شركت توسعه نيشكر

– کارگر جوان زیر درخت مدفون شدوجانش راازدست داد

– اعتصاب یک روزه کارکنان بخش حمل و نقل آتن – افزایش میزان بیکاری در اسپانیا برای سومین ماه متوالی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!