نیم میلیارد دلار خودروی سواری وارد شد/ افزایش ١۳ درصدی

 در هفت ماه نخست سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۳ هزار و ۳۲۱ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۵۲۱ میلیون دلار وارد ایران شده است. این تعداد به نسبت مدت مشابه در سال گذشته از نظر ارزش ۲۰ درصد و از نظر تعداد بیش از ۱۳ درصد افزایش نشان می‌د‌هد.

گمرک ایران میانگین قیمت هر خودروی وارداتی در نیمه نخست سال ۱۳۹۱ را بیش از ۲۲ هزار دلار اعلام کرده، در حالی که همین خودروها در نمایندگی‌های مجاز در ایران از ۴۰ تا ۶۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!