ده نفر در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند

بنا به اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران امروز چهارشنبه، ١٧ آبان (٧ نوامبر)، ده نفر در تهران به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند.

دادسرای تهران می‌گوید از این افراد “صدها کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده بود.”

حدود دو هفته پیش و در اول آبان ماه نیز ده نفر دیگر به جرم قاچاق تریاک و شیشه در تهران اعدام شدند.

ایران همچنین یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد که بیشتر آنها با جرایم مواد مخدر ارتباط دارند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!