حجاب اجباری برای مردان

حاج آقا حمید شاه آبادی؛ معاون امور هنری وزارت ارشاد حضرات گفته:

“بسیاری از پوشش‌های آقایان با شاخصه‌های ایرانی و اسلامی مغایرت دارد. برنامه‌های رعایت عفاف و پوشش در آقایان از سال ۹۲ عملیاتی می‌شود.”

به عبارت دیگر؛ پس از ٣۴ سال “عملیاتی ” موفقیت آمیز در قانع کردن بانوان ایرانی به لحاف-پیچ شدن بدون استفاده از دگنک و گشتهای گزمه های مادینه و نرینه، حالا نوبت حجاب پوش کردن آقایون شده.

در ضمن جسارتاً عرض میشود چون پس از انقلاب خوش عاقبت میدان شاه و مسجد شاه و هر چی شاه بوده منجمله خود مقام شاه به امام تغییر داده شده، حاج آقا ماشاءالله دکتر حمید خان شاه آبادی هم باید قاعدتاً نام شریفشان را از شاه آبادی به امام آبادی تغییر دهند دیگه.

تبریک

پ.ن. اگر حاجی حمید خان اهل منطقه شاه آبادِ اسلام آباد غرب شده است، چنانکه نام خود را به اسلام آبادی تغییر دهد، ثواب بیشتر خواهد برد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!