جوجه کردن سَتار + ویدیو

تصورش را بفرمایید، ٩ روز شده که به منزل یورش آورده و جوان ۳۵ سالۀ نان آور خانه را با خود برده اند.

تلفن زنگ میزند؛

خواهرش گوشی را برمیدارد، الو، بفرمایید؛

صدایی میگوید: قبر بخرید و بیایید جسد را ببرید؛

همین، به همین سادگی، زندگی کوتاه ستار بهشتی خاتمه داده میشود.

اسرا در اوین گفته اند به شدت شکنجه شده بود و مچ‌های هر دو دستش به شدت کبود بود که نشان می‌داد “جوجه شده”.

چی، چه جرمی مرتکب شده بوده که چنین بلایی را سرش آوردند؟

وبلاگ مینوشته.

تنها راه رهایی تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت نظام مسلمین “اصلاح طلب” و غیره است و لاغیر.

تبریک

* جوجه کردن: دست های قربانی را می بندند و مانند جوجه از سقف آویزان می کنند.

صدای نفس نفس زنان اول ویدیو که میگوید “من الان تو انقلابم، میدون انقلاب” صدای ستار است:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!