فراخوان در همبستگی با زندانیان سیاسی در زندان های ترکیه

شکیلات خارج از کشور حزب کمونيست ايران واحد نروژ طی فراخوانی خواستار همبستگی با زندانیان سیاسی در زندان های مخوف ترکیه گردید.
در بخشی از اطلاعیه که به همین مناسبت منتشر
شده از جمله آمده است: “اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کرد در زندانهای ترکیه
كه از مخوف ترین زندان های جهان هست، همچنان ادامه دارد و در حمایت از این
حرکت، موجی از اعتراضات توده ای شمار زیادی از شهرهای ترکیه را در بر گرفته
است. بیش از 700 زندانی کرد در زندان های ترکیه بیش از 57 روز است که در
اعتصاب غذا به سر می برند. حال بسیاری از اعتصاب کنندگان وخیم گزارش شده
است و تا بحال یك نفر از آنان جان باخته است.
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!