توحش با دختر بهایی در قزوین

تصور بفرمایید دانشجو سال دوم دانشگاه هستید، مسئولین شما را احضار میکنند.

به شمای باورمند به اسلام میگویند تعهد بدهید مادامی که در دانشگاه هستید به مکان مقدس خود پشت کرده، با مسلمین معتقد ارتباط نداشته و قوانین و باور دانشگاه و نظام حاکم بر کشور را بر باور دینی خود مقدم بدارید، و الا، از دانشگاه اخراج میشوید.

تصور چنین توحش اگر برای شما سخت است؛ به حقیقت زندگی باورمندان بهائیت، دین بومی ایرانی که جز سود برای ایران و ایرانی و خوشنامی در سطح جهان دست آوردی نداشته توجه کنید، اینبار در زادگاه طاهره، فرة العین :

“طنین ترابی دانشجوی ترم ۳ و ورودی سال ۹۰ رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه سراسری بین المللی خمینی قزوین، بدلیل اعتقاد به دیانت بهایی از ادامه تحصیل محروم شد.

این دانشجوی بهایی روز یک‌شنبه ۷ آبان به حراست دانشگاه احضار شد و در طی جلسه مامورین امنیتی از وی خواستند تعهد بدهد مادامی که در دانشگاه می‌باشد به پیام‌های بیت العدل توجه نکند و با ایشان و رابطین آن‌ها ارتباطی نداشته باشد و قوانین و عقاید نظام و دانشگاه را مقدم بر فرامین بیت العدل بداند.

از آنرو که وی حاضر به امضاء تعهد فوق نگردید وی را از دانشگاه اخراج کرده …”

تبریک

پ.ن. بارها در باره توحش مستمرتحمیل شده به بهائیان در زادگاه دین آنان مطالبی عرض شده، برای نمونه به اینجا سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!