برده دار

حاج علی‌ مصطفوی موفق‌ترین برده دار تونس بود. پدرش برای تجارت ازکربلا آمد و ۳۵ سال پیش از تولد علی‌، مقیم آن سواحل شد. اوایل جوز هندی، فیروزه و کهربا از ایران و عربستان می‌‌آوردند، و کرباس انگلیسی و فولاد آلمانی‌ صادر می‌‌کردند. ولی‌ بازار برده بمراتب داغ تر بود.

اقوام دریای مدیترانه، مثل همه طوایف سرتاسر جهان، دائم در جنگ و ستیز بودند. دزدان دریایی تونسی از ناامنی عمومی سوً استفاده میکردند و هر ساله، به حریم جزایر مجاور شبیخون میزدند. هر چه می‌‌یافتند می‌‌دزدیدند، منجمله پسران و دختران جوان را.

علی‌ اولین بار در سال ۱۸۴۰ مشغول خرید بردگان جوان شد که با فرا رسیدن فصل تابستان، دزدن دریایی بربر و عرب برای فروش به سواحل شمال آفریقا میاوردند. بدن عریان و دندان‌های سفیدشان را معاینه میکرد، و قیمت میزد. خان‌های ایرانی‌ و شیوخ عرب، مشتری‌های پر و پا قرص او بودند.

دختران باکره را به هفت دینار می‌خرید و پسران نابالغ را به ۴ یا ۵ سکّه طلا. زنان و مردان جوان، بسته به وضعیت تن‌ و بدنشان، بین یک تا سه دینار خرید و فروش می‌شدند. یونانی‌ها و فرنگی‌‌های پوست سفید بیشترین قیمت را داشتند، و علی‌ می‌توانست آنها را به ۲۰ تا ۳۰ دینار در بازار حلب بفروشد!

دختران باکره را کون سؤ میکرد، تا از سکّه نیفتند، و پسران جوان را نیز بی‌ نسیب نمی‌‌گذاشت. اما همیشه مواظب بود که آسیب جسمی‌ نبینند. زنان جوان را مدتی‌ به کنیزی نگه می‌‌داشت و چند ماهی‌ استفاده میکرد، تا به فروش برسند.

متاسفانه، این بازار پر رونق و کسب حلال کنیزان و غلامان کافر، در سال ۱۸۶۰ با دستور دولت زورگوی انگلیس بر هم خورد، و سواحل شمال آفریقا و بنادر الجزیره  و تونس مورد حمله و اشغال ناوگان استعمار گران قرار گرفت.

حاج علی‌ و خانواده پر اولادش، مجبور شدند که شبانه و مخفیانه از تونس فرار کنند، و به بندر طرابلس بگریزند. اما آنجا هم امنیت نداشت و بخاطر طلا و جواهرات، خانواده در معرض خطر بود. به ناچار، به حلب رفتند که در اشغال عثمانی بود و با شیعیان بد رفتار. از آنجا، عازم بندر محمره شدند و با کشتی، خود را به بمبئی و هند رساندند.

پسر سوم حاج علی‌، پس از سال‌ها در بدری و مشقّت در هند و کشمیر، سر انجام در سال ۱۸۸۰ به ایران رجعت کرد، و در شهر خمین که بر سر جاده تجاری اصفهان به تهران بود، مقیم گردید. کار خاندان مصطفوی در خمین رونق گرفت و از مالکین و تجار معتبر شدند. کوچکترین نوه‌ حاج علی‌، سر از شهر ‌قم در آورد و پس از سالها طلبگی در حوزه علمیه، به مقام اجتهاد رسید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!