جاده مخصوص کرج

همراه دوستانم(4 دختر) در یک اتومبیل لکسوس شاسی بلند در حوالی میدان اتمسفر(نزدیک سعادتیه) در حالی که از سمت راست اتوبان با سرعت بسیار کم ( زیر 20 کیلومتر بر ساعت) برای پیدا کردن آدرس حرکت می کردیم، یک پراید نقره ای بهطور ناگهانی به سمت ما پیچید و به سپر اتومبیل ما زد. راننده پراید اصرار داشت که ما مقصربوده ایم وتا آمدن افسر باید صبر کنیم.

از آنجاییکه شوکه شده بودیم و قضیه مشکوک بود به اوگفتیم که به هیچوجه نمی ایستیم و شماره پلاک ما را به پلیس اعلام کند و ما به حرکت خود ادامه خواهیم داد. اما راننده پراید همچنان جلوی اتومبیل ما را می گرفت و اجازه حرکت نمی داد. به پلیس 110 زنگ زدیم و شماره پلاک خودروی پراید را دادیم. همینکه به راننده پراید گفتیم که به پلیس 110 زنگ زده ایم تا برای بررسی موضوع بیاید، دست از تعقیب خودروی ما برداشت.

لازم به ذکر است که این پراید سرنشین زنی هم داشت که بعد از دقت به چهره اش متوجه شدیم مردی است که به شدت آرایش کرده است و روسری و مانتو به تن کرده است ( احتمالا برای رد گم کنی). پس از گذشت مدتی به طور تصادفی مجددا ایناتومبیل را در سطح جاده دیدیم و متوجه شدیم که دو زن دیگر( احتمالا مرد زن نما) به جمع آنها اضافه شده بودند که در صندلی عقب نشسته بودند.

تمام سعی این فرد بر این بود که ما به بهانه دیدن خسارتی که به ماشین او زده ایم پیاده شویم و در فرصت مناسب اتومبیل را سرقت کند. این افراد تیمی کار می کنند و از این روش برای سرقت اتومبیل استفاده می کنند. احتمالا دو و یا بیشتر ماشین در سطح جاده با هم همکاری می کنند تا به این شکل دست به سرقت و یا حتی تجاوز بزنند.

از شما خواهش می کنم این ایمیل را جهت آگاهی عموم به همه بفرستید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!