خواهر ستار: فوق دکترا داشت

فاطمه بهشتی:

“سیکل داشت، نه که بگین لیسانس بود دانشجو بود، درد جامعه را میدید، درد میکشید از این درد. از این درد خسته شده بود.  فوق دکترای درد کشیدن داشت، لیسانسۀ زجر کشیدن داشت.
الان با افتخار میگم داداشم ستار بهشتیه!

تو راه ایران رفت.”

ستار را از یاد نبرید!

تبریک

کی بود کی بود من نبودم:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!