یه خر دیگه

پیشتر بارها و بارها در باره یورش وحوش به سینما و هنر پیشگان ایران مطالبی تقدیم شده است، برای نمونه در اینجا.

خبر جدید؛ احمد نجفی بازیگر و کارگردان سوپر ارزشی سینما درباره حضور فیلم های ایرانی در جشنواره های خارجی گفته:

” من افرادی از اهالی سینما را می شناسم که حرفهایی بر زبان می آورند که به آن معتقد نیستند. من هیچ مشکلی ندارم که مثلا کسی اپوزوسیون باشد اما این عقاید را نباید در سینما مطرح کرد. جای بحث ها و گفتگوهای سیاسی مکانی غیر از سینما است.

نباید تنها نقاط سیاه جامعه را پر رنگ کنیم برای بیان برخی تفکرات سیاسی و گرفتن ویزا از کشورهای خارجی. من با مطرح کردن معضلات به این شکل مخالفم. گرفتن این جوایز به دلیل نگاهی که این دوستان دارند کمی برای من دردآور شده است.”

به عبارت دیگر؛ در نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره که در روزنامه، تلویزیون، رادیو و … حتی وبلاگ نمیشود مسبب اصلی معضلات عدیدۀ جامعه را معرفی و عقاید سرکوب شدۀ سیاسی را آزادانه و بدون تحمل عواقب بیان کرد، بکارگیری ایما، اشاره، تمثیل، تشبیه و استعاره در سینما هم روش.

آنوقت میروند از قبرس وارد میکنند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!