آشنایی هموطنان با منشور پیمان همبستگی ملی جمهوری خواهان

برای آشنایی هموطنان با منشور پیمان همبستگی ملی جمهوری خواهان که بعد از حدود دو سال گفتگو و مذاکره به امضای ما رسید، جلسه پالتاکی ایجاد شده که در آن خانم ژاله وفا، آقایان امین بیات و فرهنگ قاسمی در این باره سخنان بیان خواهند کرد.

هموطنان عزیز من لازم است به این امر دقت کنیم که این در نبود و عرضه آلترناتیو دموکراتیک صد در صد مستقل از قدرتهای انیرانی خواهد بود که بلای در حال انجام لیبی و سوریه بر سر کشورمان خواهد آمد.   عناصر خود فروخته و خائن به اصل استقلال وطن که خود را در خدمت آمریکا و اروپا و اسرائیل قرار داده اند و دخیل به ضریح کاخ سفید بسته اند ( از سلطنت طلبان گرفته تا فرقه رجوی و اصلاح طلبان سابق و تبدیل شده به نئو کانزواتیوهای جدید.) در خود انبوهی از چلبی ها و کارزای ها را جای داده اند و هم بر سخت تر کردن محاصره اقتصادی که هر روز بیشتر از روز قبل دمار از روزگار مردم مان در می آورد و هم بر حمله نظامی، در آشکار و پنهان پافشاری می کنند.   

یکی از اصلی ترین دلایل پیروی از این سیاست و ایرانیان را عاجز از خیزش عمومی جلوه دادن و کوشش در سلب اعتماد آنها اینست که نیک می دانند که در صورت جنبش خود جوش عمومی، اینها هیچ شانسی برای هیچ چیز ندارند و نیز می دانند که محاصره اقتصادی کمر شکن و تهدید جنگ، توان از جامعه ملی و مدنی ایران برای جنبش عمومی می گیرد و در خلاء ایجاد شده، اینها شانس آن را خواهند داشت که خواب تخت طاووس و ولایت مطلقه رجوی و چلبی و کارزای شدن را ببینند.

بار دیگر خط سید ضیاء و مصدق و به بیان دیگر خط استقلال و آزادی در برابر خط وابستگی و استبداد در برابر یکدیگر ایستاده اند و این از طریق به پا خاستن مردم و سرنوشت خود را در دست گرفتن خواهد بود که این بار خط استقلال و آزادی، بعد از انحلال زمینداری بزرگ و بازار و فروپاشی سلطنت، آخرین مانع استبداد تاریخی که همان روحانیت قدرت طلب و غرق در فساد می باشد را از سر راه برداشته، خواب شیرین قدرتهای غربی و استبدادهای فاسد خلیج همیشه فارس را آشفته و در حالیکه آزادیها روز بروز بیشتر در غرب تهدید و تحدید می شوند، پویاترین مردم سالاری ها در جهان ایجاد و با گسترش فرهنگ آزادی، آزادی ها را در وطن اهورایی مان نهادینه و اینگونه یکبار برای همیشه با استبداد وداع بگوییم.

این ما هستیم و تنها ما هستیم که با تغییر خود و باز یافتن اعتماد به نفس و غرور انسانی و عرق ملی، که باید بر پا خیزیم و معمار سرنوشت خود شویم. 

 http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=9592:2012-11-13-23-42-55&catid=88:2012-02-09-20-52-42

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!