قاتلان ستار معرفی شدند

حاج آقا جواد کریمی قدوسی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی که مسئول تحقیق در بارۀ قتل ستار بهشتی است گفته:

” این قتل مشکوک است و من به نفوذ جریان فتنه در این قتل مشکوک هستم.

[ستار بهشتی] در زندان اوین در بندی نگهداری می شود که عناصر اصلی فتنه ٨٨ در آن بند حضور دارند و جالب اینجاست که این فرد از داخل زندان اوین با بی بی سی تماس می گیرد و گزارش هایی را مخابره می کند.

…پلیس از وی بازجویی هایی را به عمل می آورد که ساعتی قبل از فوت اعلام می کند که دچار ناراحتی قلبی شده و بلافاصله فوت می کند.

ما به نفوذ پیچیده عناصر فتنه و سرویس های جاسوسی، و مخالفان نظام در این زمینه و پروژه کشته سازی مشکوک هستیم…”

به عبارت دیگر؛ “پروژه کشته سازی” و بی بی سی، عوامل فتنه، سرویس های جاسوسی و مخالفان نظام نکبت مسلمین است، والسلام، تحقیق شد تمام.

همانند گذشته، مابقی شامورتی بازی ها و حرفهای ضد و نقیض حضرات که از هم اکنون برای حفاظت از آمرین قتل شروع شده خبر از آن میدهد که ماشین ماستمالی به راه افتاده و فوقش نام دو سه نفر عمله دون پایۀ ظلم مطرح خواهد شد .

به حرفهای وکیل خوشنام و درد آشنا، محمد مصطفایی گوش کنید.

ستار را از یاد نبرید!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!