مسلمان کردن بهائیان ایران

کتب معتبر تاریخ روند تشرف ایرانیان به دین مبین پس از فتح کشور توسط مسلمین جزیرة العرب را با شرح جزئیات منجمله اجبار به پرداخت جزیه و راه معافیت از آنرا توضیح داده اند. خبر جدید :

” سامیه قلی‌نژاد که از ابتدای سال تحصیلی جاری در دانشگاه روزانه بهشهر و در رشته ریاضیات کاربردی مشغول به تحصیل گردید، به علت اعتقاد به دیانت بهایی از دانشگاه اخراج شد.

این حکم روز شنبه ۲۰ آبان ماه طی یک تماس تلفنی از سوی مسئولین حراست دانشگاه با پدر این شهروند بهایی اعلام شده است، و به گفته ایشان تنها راه بازگشت وی به دانشگاه این است که اعلام کند که مسلمان شده است.

روز ‌یکشنبه ۲۱ آبان ماه نیز وقتی خانواده سامیه به حراست دانشگاه مراجعه می‌کنند با پیشنهاد مسئولین مبنی بر کتمان عقیده و مسلمان شدن اجباری وی و همچنین مخفی نگهداشتن علت اخراجش از دیگر دانشجویان روبرو گردیدند.

گفتنی است، سونا قلی‌نژاد، خواهر سامیه، نیز در سال ۸۸ پس از اتمام یک ترم در رشته گیاه پزشکی از دانشگاه ساری به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی اخراج شد.”

بدینوسیله به خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر و عمله های ظلم او یاد آور میشود بنا بر آیه ٢۵۵ سورۀ “گاو ماده” که حضرات به کرات به آن استناد میکنند:

لا اکراه فی الدین

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!