ترانه های فراق ٦

یار آمده و خانه ما گلزار است
امشب همه جا عطر رخ دلدار است

ای شب ز چه اینچنین شتابان گذری؟
از بهر خدا بمان که ما را کار است

******

با تو دل من شور جوانی دارد
عشق تو صفای جاودانی دارد

بی روی تو زندگی کدام است مرا؟
مرگیست که نام زندگانی دارد

******

اعجازگر مهر سلیمان عشق است
در دیده ما خوشتر از ایمان عشق است

گر مبداء اعتقاد ما می پرسی
از روز ازل اساس و بنیان عشق است

******

در پای توعمر من تمامم با دا
با دست تو زندگی بکامم با دا

هر چند بجز نیمه نفس باقی نیست
گر بی تو کشم همان حرامم بادا

******

من زاده شدم که جان فدای تو کنم
کاری نکنم مگر برای تو کنم

عهدم همه اینست که تا آخر عمر
صد بار وفا به هر جفای تو کنم

******

یک موی تو بر هزار جان می ارزد
گیسوی تو بر هر دو جهان می ارزد

آبروی تو در پس صف مژگانت
بر صید دلم به صد کمان می ارزد

******

از عشق تو زندگی بکام است مرا
واز جام لبت شرب مدام است مرا

آن باده که دین ما حرامش فرمود
گر بی تو خورم، بله حرام است مرا

******

چشمان تو نه مست شراب است نه خواب
این دسته گلی که چشم تو داده به آب

خود مست و دو صد مست دگر میدانند
خوابیده به چشمان تو دریای شراب

******

من کفر تو را به ملک رضوان ندهم
یک خار غمت به صد گلستان ندهم

گر کفر سر زلف تو در چنگ آید
آنرا به نماز صد مسلمان ندهم

******

جز عشق تو هر چه در دلم هست مباد
خون گردد اگر غیر تو را منزل داد

پنهان بکنم عشق تو در خانه دل
گنجی است که بایدش به ویرانه نهاد

******

گفتند غم عشق چسان است مرا؟
گفتم به تن مرده چو جان است مرا

گفتند، مسیح مرده را زنده کند
گفتم غم عشق او همان است مرا

******

آن کیست که در جهان مثال تو شود؟
یا ذره ای از حسن جمال تو شود؟

گویند که جانسوز بود فلفل هند
حاشا که به جانسوزی خال تو شود

******

دانی ز نبودنت چسان دل تنگ است؟
گویی که دلم بزیر صد من سنگ است

احساس کنم که صد قدم فاصله ات
تا منزل من هزار ها فرسنگ است

******

امشب نفس باد صبا گل ریزد
عطر گل شب از همه جا برخیزد

گویی که صبا در سر راهش امشب
چرخی زند و بگردنت آویزد

******

ای دوست اگر بر سر دارم بکنند
یا روز مرا چو شام تارم بکنند

ممکن نبود که از تو بردارم دل
جز کشتن من دگر چه کارم بکنند؟

******

محمود سراجی
م.س شاهد
قسمت هفتم ترانه های فراق تا چند روز دیگر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!