توحش در یزد

رییس کل دادگستری استان یزد، حاج آقا غلامحسین حیدری از اجرای “حد اسلامی و قطع چهار انگشت دست دو سارق در یزد” خبر داده و گفته:

” این حد برای عبرت بزه‌کاران در ملاء عام به اجرا در آمد.

وی برخی از جریانات اجتماعی از جمله فقر و بیکاری را از عوامل مهم وقوع سرقت عنوان کرد.”

در کشورهای آزاد قطع عضو سالم بدن انسان توحشی توجیه ناپذیر است.

واکنش معقول به فقر و بیکاری؛ کار آفرینی و فقر زدایی است؛ تنبیه و ناقص العضو کردن ایرانیان که بدلیل “اقتصاد مال خر است” فقیر شده و بیکار نشانگر درنده خویی و بربریت حاکمان است.

تنها راه رهایی تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره است و لاغیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!