درس “تنظیم خانواده” حذف و “ازدواج و خانواده” جایگزین آن شد

پس از مدت‌ها کشمکش و به راه انداختن کارزار مطبوعاتی در مورد لزوم افزایش آمار ازدواج و جمعیت، سرانجام اعلام شد که وزارت بهداشت و علوم حذف درس تنظیم خانواده را به دانشگاه‌های خود ابلاغ کرده است.

به گزارش مهر، دکتر محمدحسین یادگاری، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این رابطه گفت که دیگر هیچ درسی به عنوان تنظیم خانواده در داخل دانشگاه ها نداریم و بحث ازدواج، محوریت خانواده و افزایش جمعیت در دستور کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین دانشگاه‌ها قرار می گیرد.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!