عابدینی، بدلیل شهادت درباره شکنجه ستار بهشتی ، به زندان اهواز تبعید شد

 یک زندانی سیاسی بنام ابوالفضل عابدینی- از فعالان کارگری در ایران، پس از آنکه برای دادن شهادت درباره ستار بهشتی، مشاهدات خود را نسبت به شکنجه‌های اعمال شده بر این جوان وبلاگ نویس، در مقابل قاضی مطرح کرده است، اینک مورد غضب مأموران زندان واقع شده و وی را به زندان اهواز تبعید کرده‌اند.

گفته میشود که ستار بهشتی در دوران اسارت خود در زندان، اطلاعات زیادی درباره اذیت و آزار مأموران، در اختیار ابولفضل عابدینی قرار داده است.

ابولفضل عابدینی، که شب گذشته به زندان اهواز منتقل شد، هنگام ترک بند ٣٥٠ اوین، به هم‌بندی‌های خود گفته است که بارها به عنوان شاهد به بازپرسی ویژه احضار شده است و روایت خود را از آثار شکنجه‌ها به اطلاع مقامات رسانیده است.

باید اضافه کرد که “جرم” دیگر عابدینی آنست که در مراسم ترحیمی که زندانیان بند برای ستار بهشتی برگزار کرده بودند، وی سخنران… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!