۳١ روز گشنگی نسرین

بارها دربارۀ زندانی سیاسی، بانو نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که به جرم دفاع از موکلین خود از دو سال پیش در اسارتگاه اوین اسیر است مطالبی تقدیم شده؛ برای نمونه در اینجا.

امروز ۳١ روز است که در اعتراض به قانون شکنی های حضرات، بانو نسرین ستوده با عزمی راسخ و جثه ای ضعیف در اعتصاب غذا هستند.

خبر جدید, رضا خندان همسر نسرین گفته:

…آنها به ما اعلام ميكنند كه او زندان ما نيست.

مسئولین زندان اوين هم میگویند كه ايشان در اختيار ۲۰۹ هستند.

وقتی كه هیچکدام از نهادهای صاحب بازداشتگاه (زندان اوين – بند ۲۰۹) خود را مسئول اين زندانی نمیدانند.

در واقع مي‌شود گفت كه از نظر قضايي ايشان ناپديد شده‌اند.

و زمانی كه جنازۀ جوانی مانند ستار بهشتی روی دستشان میماند فرافكنی‌ها شروع میشود.”

کارگزاران نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره بدانند که فردایی هست، دیوان کیفری بین المللی لاهه ای و روز مکافاتی.

تبریک

پ.ن. ستار را از یاد نبرید!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!