شعبه آتی دانشگاه آریامهر

یکی از بیشمار خدمات افتخار ایران و ایرانی، شادروان دکتر محمد علی مجتهدی گیلانی، تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر در دهۀ چهل است که با گلچین و گردآوری بهترین اساتید غالباً ایرانی از اقصی نقاط جهان مکانی برای پرورش و تبلور هوش سرشار ذاتی ایرانیان بنیان گذاشت که هنوز که هنوز است مراکز معتبر علمی و صنعتی دنیا برای فارغ التحصيلان آنجا سر و دست میشکنند.

پیشتر در نوشته کوتاهی از وزیر وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، حاج آقا کامران خان دانشجو، نقل قول شد که گفته بود:

” از این پس شاهد روند جدیدی از تدریس در دانشگاههای کشور خواهیم بود كه بر اساس آن آموزش عالی به سوی تقویت دینداری و ارزشهای اسلامی جامعه علمی کشور میرود”

این هم نتیجه آن “روند جدید” حاج آقا وزیر و رئیس منتصب شده او حاج آقا دکتر رضا روستا آزاد که گفته:

“از بزرگترین آرزوهای من برگزاری نماز جماعت در یکی از کرات آسمانی است. در این آرزو هم توسعه فناوری هست و هم توسعه معنویات.”

به عبارت دیگر؛ فاتحه دانشگاه صنعتی آریامهر که پس از انقلاب خوش عاقبت “شریف” شده را هم باید خواند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!