مرتضوی همسرش را مدیرکل تامین اجتماعی کرد

سعید مرتضوی همسرش هما فلاح تفتی را به سمت مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.

 

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، خانم دکتر فلاح تفتی، سال گذشته به عنوان رئیس بیمارستان شریعت رضوی معرفی شده بود و قبل از آن ظاهرا مسوول اداره کلینیک اداره کل تامین اجتماعی تهران بوده است.

 

خود مرتضوی هم اهل تفت است و دکترای خود را در زمان جاسبی از دانشگاه آزاد دریافت کرده است، اما درباره رزومه علمی همسرش اطلاعات دقیقی در دست نداریم.

 

این انتصاب در شرایطی انجام می شود که بعد از حادثه فوت ستار بهشتی در حین بازجویی، بار دیگر داغ فاجعه کهریزک زنده شد و برخی گفتند اگر طی این سه سال با مرتضوی و هم پرونده هایش برخورد قانونی می شد، ماجرای ستار بهشتی رخ نمی داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!