حضور بسیجیان در جنگ غزه

حاج آقای عراقی زاده، سردار محمدرضا خان نقدی، فرمانده کل بسیجیان نازنین گفته:

“بسیجیان برای صدور فرمان آزادی بیت‌المقدس لحظه‌شماری می‌کنند و این مختص بسیجیان ایران نیست بلکه بسیجیان همه دنیا این موضوع را خواستارند و ما فقط منتظر صدور فرمان از طرف مقام معظم رهبری هستیم.

با وجود جنگ غزه، رژیم صهیونیستی به طور کامل از بین خواهد رفت و شک نکنید نابودی این رژیم بسیار نزدیک است.”

دو پرسش و یک احتمال:

– از لحاظ علم زیست شناسی؛ “بسیجیان همه دنیا” چه موجوداتی هستند و بجز تیره شناخته شدۀ آنان در نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، اماکن زیست آنان در همه دنیا کجاست؟

– آیا ارسال غیرقانونی تسلیحات تهاجمی برای تروریستهای حماس که با آن اسرائیلیان غیر نظامی را بقتل میرسانند به اندازه کافی برای مردم غزه سیه روزی نیاورده و ایران و ایرانی را در خطر بیشتر قرار نداده که حالا منتظر فرمان آزادسازی بیت المقدس هستید؟

– بنا بر شواهد و قرائن، میشود احتمال زیاد آنرا داد که درصورتیکه بسیجیان آماده رفتن به غزه برای انجام لابد فریضۀ غزوة باشند، مردم ایران با طیب خاطر هزینه بلیط یکطرفه آنان را تقبل خواهند کرد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!