هدیه 40 میلیون دلاری وزارت نیروی ایران به لبنان

هدیه 40 میلیون دلاری وزارت نیروی ایران به لبنان / نامجو: منافع لبنان برای ما اهمیت دارد وزیر آب و برق لبنان در مراسم امضای این توافقنامه افزود: هزینه ساخت این سد ، نه یک قرض بلکه هبه (هدیه) است.

ایران با کمک بلاعوض 40 میلیون دلاری به لبنان، هزینه ساخت یک سد در این کشور را می پردازد.

به گزارش عصر ایران به
نقل از روزنامه الدیار و سایت الانتقاد لبنان “مجید نامجو” وزیر نیرو
ایران و همتای لبنانی اش، با امضای توافقنامه ای در بیروت، ساخت سد در
منطقه “بلعا”ی لبنان با کمک بلاعوض 40 میلیون دلاری ایران را رسمیت
ب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!