محمد مرسی به صالحی اجازه ی سفر به غزه را نداد.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب، محمد مرسی رئیس جمهور مصر درخواست دولت ایران مبنی بر استقبال از علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در مصر و اجازه به او برای سفر به نوار غزه از طریق گذرگاه رفح را رد کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!