نیروگاه بوشهر تعطیل شده است؟

چند روز پس از انتشار گزارش آژانس
بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، علی اصغر
سلطانیه،”خروج سوخت از نیروگاه بوشهر” را یک “امر عادی” توصیف کرد؛ حال
آنکه خبرگزاری‌های غربی نوشته‌اند این اقدام معنایی جز “تعطیل شدن نیروگاه”
ندارد.

سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در این نهاد، گفته است که
“خروج میله‌های سوخت از نیروگاه اتمی بوشهر”، اقدامی است “فنی و عادی” که
برای “بررسی و اطمینان یافتن از تمام وجوه ایمنی” انجام می‌شود. سخنان
سلطانیه پس از آن بیان شده که آژانس بین المللی انرژی اتمی، در جدیدترین
گزارش خود، به خروج میله‌های سوخت از نیروگاه بوشهر، اشاره کرد.

گرچه هنوز دلیل اقدام مشخص نیست، اما خبرگزاری‌های غربی گفته‌اند که این
اقدام معنایی ندارد جز “تعطیل شدن نیروگاه” و اضافه کرده‌اند که این
“اقدامی است که قطعا پیش بی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!