مجلس ایران طرح سئوال از احمدی نژاد را به خواست آیت‎الله خامنه‌ای متوقف کرد

رهبر ایران نیمروز چهارشنبه اول آذر (بیست و یکم نوامبر) در یک سخنرانی در حضور شماری از بسیجیان گفته است “طرح سئوال از رئیس جمهور تا اینجا کار مثبتی بود، هم نشان دهنده احساس مسئولیت مجلس و هم آمادگی مسئولان دولتی برای پاسخگویی است، اما ادامه این کار آن چیزی است که دشمن می خواهد، از نمایندگان محترم، تقاضا می کنیم از اینجا به بعد ادامه ندهند.”

کوتاه مدتی پس از اظهارات آیت الله خامنه ای، نمایندگان طراح سئوال از رئیس جمهور در مجلس، با صدور بیانیه ای انصراف خود را از پیگیری این طرح اعلام کرده اند.

این بیانیه می گوید “رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرامین ایشان نصب العین و فصل الخطاب برای نمایندگان بوده است. با لبیک به فرمان ایشان نمایندگان سئوال کننده مراتب انصراف خود را از ادامه طرح سئوال از رئیس جمهور اعلام می کنند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!